ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΙ
ΜΑΡΝΗ 10 - 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8239503  FAX: 210-8239573
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 24/01/2011
Αριθ.Πρωτ:9

Προς
Εκπροσώπους Νομαρχιακών Επιτροπών και μέλη ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

   Αναμφίβολα, η χρονική περίοδος την οποία διανύουμε αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό σταθμό για το παρόν και το μέλλον των Παιδικών Σταθμών στη χώρα μας. Η εφαρμογή του Καλλικράτη, η οικονομική κρίση με όλες τις επακόλουθες συνέπειες, οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης σειρά ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει, όπως απολύσεις συμβασιούχων, υπεράριθμα παιδιά, περικοπές μισθών, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, διαμορφώνουν ένα τοπίο, το οποίο απαιτεί τη συστράτευση και την επαγρύπνηση όλων μας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από επαφές που πραγματοποίησε με τα αρμόδια υπουργεία, εκπροσώπους κομμάτων, φορέων και οργανώσεων αποφάσισε να σας ενημερώσει εγγράφως για την πορεία όλων των θεμάτων μας, προκειμένου οι εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Επιτροπών να συγκαλέσουν το συντομότερο δυνατόν συναντήσεις με τους συναδέλφους για ενημέρωσή τους στα κάτωθι θέματα και προσυπογραφή σχετικών υπομνημάτων.

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων στα πλαίσια εφαρμογής του Καλλικράτη

   Είναι σαφές, ότι σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατεί στην πλειοψηφία των εκλεγμένων δημάρχων αλλά και των κατευθύνσεων που δίνουν τεχνοκράτες του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ, θα επιχειρηθεί η συγχώνευση των Παιδικών Σταθμών με δομές Κοινωνικής Πρόνοιας, ή με δομές πολιτισμού και αθλητισμού, π.χ. σχολικούς και αθλητικούς οργανισμούς, κλπ…

   Η συγχώνευση με άλλες δομές είναι αυτονόητο ότι θα καταστρατηγήσει τον αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών, την αυτοτέλειά τους και θα θέσει σε ευθεία αμφισβήτηση τα εργασιακά δικαιώματα των παιδαγωγών που απορρέουν από το παιδαγωγικό τους έργο, εξάωρο, ημέρες Χριστουγέννων –Πάσχα και σταδιακά θα οδηγήσει σε ολοήμερη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών με πρόσχημα την εξυπηρέτηση των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.

   Η θέση του Συνδέσμου μας στο ζήτημα αυτό είναι η θωράκιση και διατήρηση του παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών μέσω των υφιστάμενων ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου….», στα οποία ασφαλώς θα πρέπει να συμπεριληφθούν: όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί των Καλλικρατικών Δήμων που προέκυψαν από συγχωνεύσεις καθώς επίσης και οι Παιδικοί Σταθμοί των δημοτικών επιχειρήσεων που υπάγονταν στην αρμοδιότητά τους.

   Για τη θέση μας αυτή, επικαλούμεθα το άρθρο 103 παρ.3 του νόμου του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «ύστερα από αίτηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή ΝΠΔΔ των Δήμων, «εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερα καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση».

Στις δημοτικές αρχές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως επιχειρήματα για τη διατήρηση των υφιστάμενων αυτοτελών ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου…» τα πιο κάτω:
1) Στην προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταβίβαση των Παιδικών Σταθμών από το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχει σαφής διάταξη σύμφωνα με την οποία οι Παιδικοί Σταθμοί επιβάλλεται να συσταθούν στους Δήμους ως Ν.Π.Δ.Δ και απαγορεύεται να αλλάξουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική μορφή
2) Το αντικείμενο των Παιδικών Σταθμών είναι αμιγώς παιδαγωγικό και εξειδικευμένο (αναφέρεται άλλωστε στο άρθρο 1 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο ορίζεται ως πρωταρχικός σκοπός λειτουργίας η προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας).
3) Οι Παιδικοί Σταθμοί μετά την ενοποίηση των Καλλικρατικών Δήμων αποτελούν μεγάλους οργανισμούς με καταξιωμένη προσφορά στην τοπική κοινωνία και με μακροχρόνια απόδοση έργου σε μεγάλο αριθμό παιδιών και γονέων.
4) Οικονομικά στην συντριπτική τους πλειοψηφία, αποτελούν υγιή ΝΠΔΔ λόγω της χρηστής διοίκησής τους. Επιπλέον, είναι σαφές ότι μπορούν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή», σύμφωνα με το οποίο μπορούν να επιχορηγούνται για τα παιδιά ανέργων μητέρων ή χαμηλόμισθων γυναικών με ΙΚΑ κλπ. Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει το 2013. Σε περίπτωση συγχώνευσης των Παιδικών Σταθμών με δομές Κοινωνικής Πρόνοιας θα υπάρχει αδυναμία συνέχισης του προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες ρυθμίσεις Άρθρο 5 ΚΥΑ0.18975/οικ 3.3113/21-10-2010.
5) Για τις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων των Δήμων απαιτείται συνάφεια αρμοδιοτήτων. Είναι σαφές ότι οι Παιδικοί Σταθμοί δεν έχουν καμία συνάφεια με τις δομές κοινωνικής πρόνοιας, αθλητισμού ή άλλων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η διατήρηση των αυτοτελών ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα πρέπει να είναι η πρωταρχική μας επιλογή για τη διασφάλιση των εργασιακών και παιδαγωγικών κεκτημένων μας.

   Στην περίπτωση που είναι αδύνατον σε μικρούς δήμους να πετύχουμε το στόχο μας, εκτιμούμε ότι η πιο συμφέρουσα πρόταση, είναι η δημιουργία Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών στους οικείους οργανισμούς των Δήμων. Χρειάζεται προσοχή οι Παιδικοί Σταθμοί να μην ενσωματωθούν στις ήδη υφιστάμενες Διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας, αθλητισμού κλπ αλλά να μπουν στο οργανόγραμμα ως ξεχωριστή Διεύθυνση με δικό της Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (τον πρότυπο του Υπουργείου). Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

  Σημείωση: Είναι απαραίτητο να στείλετε το υπόμνημα που σας επισυνάπτουμε το συντομότερο δυνατόν αφού το προσυπογράψετε στο Υπουργείο Εσωτερικών (προς Υπουργό Εσωτερικών κο Γιάννη Ραγκούση, φαξ:210-3641048).

  Σας ενημερώνουμε ότι η πρόεδρός μας Λίτσα Καλαϊτζή κατέθεσε στο τελευταίο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ τις θέσεις μας, οι οποίες βρήκαν αποδοχή από την Ομοσπονδία. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη στήριξη των σωματείων των Δήμων σας για την προώθηση του αιτήματος.

Ένταξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας και των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκης και Ηπείρου στις Παιδαγωγικές Σχολές των Πανεπιστημίων

  Την περίοδο αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για την παιδεία, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας για την Γ΄βάθμια εκπαίδευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τον ενθουσιασμό και τη μεγάλη ικανοποίησή του, για την κινητοποίηση των μελών του σε όλη την Ελλάδα για τη συλλογή υπογραφών στο ψήφισμα που κατέθεσε στην κοινωνία για την Ενιαία Προσχολική Αγωγή. Ήδη, συγκεντρώθηκαν περίπου 1.500.000 υπογραφές οι οποίες έχουν διαβιβασθεί στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με το αίτημα του Συνδέσμου για συνάντηση με την Υπουργό. Μέχρι σήμερα η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε.

  Επίσης ο Σύνδεσμος: α) προκάλεσε συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων και ενημέρωσε για τις θέσεις του, β) ενημέρωσε τους συλλόγους αποφοίτων των ΤΕΙ (Μηχανολόγων, Ακτινολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών κλπ) οποίοι ενυπόγραφα στήριξαν το αίτημά μας και αποφασίστηκε κοινή δράση για την άρση των αδικιών που υφίστανται σήμερα όλοι απόφοιτοι των ΤΕΙ γ) τα προεδρεία όλων των εν λόγω συλλόγων συναντήθηκαν με τον υφυπουργό κ. Πανάρετο δ) ο σύνδεσμός μας επίσης, ενημέρωσε για τις θέσεις του τα Τμήματα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηπείρου και ζήτησε τη στήριξή τους και κοινές προτάσεις. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση των φοιτητών, οι οποίοι με ενθουσιασμό προσυπογράφουν την πρόταση ε) ενημέρωσε την ΠΟΕ-ΟΤΑ η οποία στηρίζει τη θέση μας για ενιαία εκπαίδευση των παιδαγωγών προσχολική ηλικίας (έχει δημοσιεύσει σχετικό ψήφισμα).

   Ότι αφορά το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, σας ενημερώνουμε, ότι έχει αποστείλει πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία εισηγείται καθιέρωση Ενιαίας Πανεπιστημιακής Σχολής για Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας, Νηπιαγωγούς και Δασκάλους 0-12 χρόνων, με κοινές σπουδές για τα δύο πρώτα χρόνια και επιλογή κατεύθυνσης για τα δύο επόμενα. Η πρόταση αυτή συγκλίνει σε πάρα πολλά σημεία με την πρόταση του Συνδέσμου μας διότι εγγυάται ισοτιμία πτυχίων και δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης.

  Ο Σύνδεσμός υπερασπιζόμενος τα εργασιακά δικαιώματα των πτυχιούχων, όπως αυτά απορρέουν από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προτείνει, στην περίπτωση υιοθέτησης αυτής της πρότασης, εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων και δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης. Με την πρόταση αυτή του Συνδέσμου συμφωνεί και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας.

  Ότι αφορά τα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Ηπείρου, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους Συνδέσμου μας, απάντησαν ότι δεν έχουν στείλει προτάσεις στο Υπουργείο γιατί δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες που είχαν τεθεί για να συγκαλέσουν Συμβούλιο Καθηγητών του Τμήματος. Συνεχίζουμε τις επαφές με τα εν λόγω Τμήματα προκειμένου να κατατεθεί κοινή πρόταση.

Παράταση Λειτουργίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Κρίσεις Προϊσταμένων Τμημάτων και Διεύθυνσης

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ.2 α του Ν.3905/2010 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010.
Σύμφωνα με την αντικατάσταση παρατείνεται η λειτουργία των υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών θα καθοριστεί ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών τους.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ.1 δ του Ν.3905/2010 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3584/2007 που αφορούν τη διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δήμων.
Επισυνάπτουμε το σχετικό νόμο όπου στο άρθρο 51 στις ειδικές ρυθμίσεις αναφέρεται αναλυτικά στη θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στην τοποθέτησή τους και στη διάρκεια χρόνου άσκησης των καθηκόντων τους.
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον Νόμο

Τομέας Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ

  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου σε συνεργασία με τα μέλη μας που εργάζονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) πραγματοποίησε επανειλημμένες συναντήσεις από τις οποίες εξελέγη επιτροπή των εργαζομένων στα ΕΠΑΛ η οποία και επεξεργάστηκε τις θέσεις του συνδέσμου σχετικά με τα προβλήματα και την πρόταση - αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για την τροποποίηση των αναθέσεων των μαθημάτων στα Γυμνάσια. Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

  Ο Διευθυντής Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνάντηση που είχε μαζί του το Δ.Σ. με μέλη της επιτροπής, μας κοινοποίησε επιστολή του (αρ.πρωτ:132922/Γ2- 5.11.10) με την οποία μας ενημερώνει ότι αποστέλλει τα έγγραφα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ζητάει τις δικές του απόψεις. Εν αναμονή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζονται από το Υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση οι επαφές με το Υπουργείο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του κλάδου.

Τα μέλη της επιτροπής είναι:

 • Μποσινάκη Ιωάννα
 • Παρασκευοπούλου Μαρία
 • Σάββα Ελένη
 • Σκουμίδη Σεβαστή
 • Σφυρή Μαρία
 • Τσέλιου Ουρανία
 • Χάλκου Ειρήνη, μέλος Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.


Αναπληρωματικά μέλη:

 • Γεωργίου Δέσποινα
 • Γεροντίτη Σταυρούλα
 • Ιωαννίδου Τασούλα
 • Κανίδου Τασούλα
 • Κορκίδου Εύα
 • Μακρή Εφη

Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

  Μετά από πολλά ερωτήματα μελών σχετικά με την υπόθεση του διαγραφέντος Β. Σαλωνίδη από Γεν. Γραμματέα και μέλος του προηγούμενου Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία του επιβάλλει (ενώ ο ίδιος προσέφυγε δικαστικά)  λόγω της ήττας του να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη ενώ ταυτόχρονα έχει εκδοθεί και απόγραφο στο όνομα του Ελληνικού Λαού εις βάρος του και τον κρίνει υπόλογο για τη δικαστική δαπάνη.

  Εκφράζουμε τη λύπη μας και δεν θέλουμε να πιστέψουμε πληροφορίες μελών μας, που τον φέρουν, μετά τις ενέργειές του, μετά την ετυμηγορία των Γενικών Συνελεύσεων για την καθαίρεσή του και μετά τη δικαστική του συντριβή, να συνεχίζει και να επιχειρεί να δημιουργήσει Σύλλογο Βρεφονηπιοκόμων!!!. Στην περίπτωση αυτή για άλλη μια φορά δικαιώνονται οι αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με τις οποίες διαγράφηκε από Γεν. Γραμματέας και από μέλος του Δ.Σ. για πράξεις και ενέργειες που είναι αντίθετες και δεν συνάδουν με τα συμφέροντα και την ενότητα του κλάδου.

11ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο

  Οι εργασίες για την πραγματοποίηση του 11ου Πανελλήνιου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου μας στην Κέρκυρα ολοκληρώνονται και πολύ σύντομα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.pasyvn.gr θα αναρτηθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας, την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
   Αναμφίβολα ο ρόλος των Νομαρχιακών μας Επιτροπών είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αμφίδρομη ενημέρωση του Δ.Σ. προς τα μέλη και των μελών προς το Δ. Σ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατόν, να προκαλέσετε συναντήσεις με τους συναδέλφους του Νομού ή του Δήμου σας, να προσυπογράψετε και να αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών το κείμενο το οποίο σας επισυνάπτουμε και να έρθετε σε επαφή μαζί μας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Καλαϊτζή
Βάσω Προβατά


Συνημμένα Aρχεία:
Download this file (Επιστολη-6-1.pdf)Υπόμνημα προς τον Υπουργό200 Kb

Επισκέπτες

Έχουμε 46 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube