09 Μάιος 2011

  Με πολλή μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα  9/5/11 και ώρα 11 π.μ. κοινή συνέντευξητύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών  και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα γραφεία της Ομοσπονδίας.


  Η πρόεδρος του Συνδέσμου μας Ε. Καλαϊτζή επισήμανε την επιχειρούμενη υποβάθμιση της ποιότητας των Παιδικών Σταθμών και την κατάργηση του εκπαιδευτικού ρόλου των μάχιμων παιδαγωγών και ειδικότερα ανέφερε:  «Η αύξηση κατά δύο ώρες ημερησίως του ωραρίου εργασίας των παιδαγωγών που επιχειρείται με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, εκτός από βίαιη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον παιδαγωγικό  - εκπαιδευτικό τους ρόλο, καταργεί τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και τους μετατρέπει από χώρους αγωγής σε χώρους φύλαξης».

  Ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θ.Μπαλασόπουλος τόνισε: «Η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ενέταξε στην α επαχθή ρύθμιση και το προσωπικό των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, επιχειρώντας μάλιστα ακόμη πιο βίαιη ανατροπή του ωραρίου του, προσθέτοντας 10 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Κι αυτό τη στιγμή που οι αρμόδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πλειονότητα των Σταθμών λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, με υπεράριθμα τμήματα παιδιών και με χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς σταθερή σχέση εργασίας».

  Στη συνέντευξη τύπου παραυρέθηκαν μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και δημοσιογράφοι από τον ημερήσιο τύπο.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                                                                          Αθήνα 9 Μαίου 2011
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τ.Ε.Ι.
ΜΑΡΝΗ 10
104 33 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8239503  fax:210 8239573
Κιν. 6977 587688

Δελτίο Τύπου

 Θεμα: Υποβάθμιση της ποιότητας παροχών στην προσχολική Αγωγή Οχτάωρο εργασίας – Ακύρωση του παιδαγωγικού ρόλου και έργου των μάχιμων παιδαγωγών.   Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν το πρώτο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον, που απαντάει στην ανάγκη του παιδιού για αγωγή και εκπαίδευση μέσα από την διαλεκτική παιδιού – παιδαγωγού – περιβάλλοντος. Η προσχολική ηλικία όπως έχουν αποδείξει αλλεπάλληλες επιστημονικές έρευνες αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του ανθρώπου, διότι κατά την διάρκεια της δομείται το 50% της προσωπικότητας και το 33% της συνολικής νόησης. Επομένως η ποιότητα της αγωγής που θα λάβει το παιδί κατά την περίοδο αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο το μέλλον το δικό του αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

  Οι Παιδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης στο οποίο αναμφίβολα πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο παιδαγωγός.

  Το σημερινό παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι, οι ραγδαίες κοινωνίες και οικονομικές εξελίξεις, καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό το ρόλο του σύγχρονου παιδαγωγού, ο οποίος καλείται στη σημερινή σύνθετη πολυπολιτισμική πραγματικότητα να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών και να εφαρμόσει παιδαγωγικά προγράμματα με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και την διαφορά, με στόχο τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

  Η αύξηση κατά δύο ώρες ημερησίως του ωραρίου εργασίας των παιδαγωγών που επιχειρείται με τη προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση εκτός από βίαιη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό τους ρόλο καταργεί τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και τους μετατρέπει  από χώρους αγωγής σε χώρους φύλαξης

 Κατά γενική ομολογία το επάγγελμα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που ασχολούνται με την παροχή αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας σε βρέφη και παιδιά ηλικίας : 0 έως 6 ετών, τοποθετείται στην ομάδα επαγγελμάτων υψηλής ευθύνης αφού καλούνται να διαχειριστούν μια αναπτυξιακά κρίσιμη, ευαίσθητη και εξαιρετικά επιρρεπής σε ατυχήματα πληθυσμιακή ομάδα, αυτή των βρεφών και των νηπίων. Από τις διεθνείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τομέα, παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).
Οι διαπιστώσεις αυτές δεν αποτελούν νέο εύρημα αλλά συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από τις αρχές δεκαετίας του ’80.

  Μια “ επαγγελματικά εξουθενωμένη ” παιδαγωγός παιδιών προσχολικής ηλικίας όμως έχει ελάχιστες πιθανότητες παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, αφού η ψυχολογική /ψυχοσωματική αυτή κατάσταση στην οποία περιέχεται συνδέεται με μια σειρά παραγόντων που στο σύνολο τους επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τις αλλεπάλληλες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται μεταξύ άλλων με υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί σε κράτη που το ωράριο εργασίας των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας κυμαίνεται στις >8ωρες /ημερησίως. Αντίθετα, σε κράτη με μικρότερο αριθμό ωρών – ως αντισταθμιστικό μέτρο των προαναφερομένων αρνητικών παραγόντων – και με εργασιακή αντιμετώπιση αντίστοιχη των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, όπως η περίπτωση της Γαλλίας, Σκανδιναβικών κρατών, Γερμανίας δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα (bennet,&Tayler, 2006).

 Με βάση τα πορίσματα από την συναφή έρευνα το υπάρχον ωράριο (εξάωρο) των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών στην χώρα μας, διακριτός παράγοντας, είναι στο όριο εκείνο που συμβάλει στην αποδοτική εργασία τους και κάθε προσθήκη περαιτέρω αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης των προαναφερόμενων φαινομένων. Αν δε αυτό συνδυασθεί και με άλλους παράγοντες που υφίστανται σήμερα στο χώρο των Παιδικών Σταθμών, όπως έλλειψη πόρων (υλικών, χρηματικών, και ανθρώπινων), ακατάλληλες κτιριακές υποδομές, υπεράριθμα παιδιά στις τάξεις, συμβασιούχοι παιδαγωγοί, πιέσεις διοικητικού χαρακτήρα, συγχωνεύσεις στις δομές κοινωνικής πρόνοιας, τότε μπορεί εύκολα να αναλογιστεί κάποιος τις πιθανές συνέπειες μεταβολής προς το αρνητικότερο του υφιστάμενου ωραρίου εργασίας, ενός παράγοντα που μέχρι στιγμής λειτουργεί προς την θετική κατεύθυνση.

Δεδομένου του γεγονότος ότι σήμερα:

·        Το 68% των Παιδικών Σταθμών λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις σε παιδαγωγικό προσωπικό.

·        Στο 84% υπάρχουν υπεράριθμα παιδιά στα βρεφικά και νηπιακά τμήματα.

·        Το 67% των κτιρίων δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές

·        Το 26% στεγάζονται σε πολυκατοικίες

·        Στο 32% υπάρχουν τάξεις χωρίς παράθυρα

·        Το 72% δεν έχει αυλή.


Καλούμε την επιστημονική κοινότητα, τους γονείς και τους φορείς, να συστρατευτούν στον αγώνα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών, της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και των μάχιμων παιδαγωγών όλης της χώρας προκειμένου να διασφαλιστεί:


·        Ο δημόσιος  δωρεάν και παιδαγωγικός – εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Παιδικών Σταθμών.


Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους ζητάμε την απόσυρση της νομοθετικής ρύθμισης για την καθιέρωση οκταώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η ποιότητα παροχών στο παιδί και την οικογένεια.

Επισκέπτες

Έχουμε 44 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube