13 Μάιος 2011

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
Πρόεδρο και Μέλη
του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

  Οι ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις που συμβαίνουν στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, μας βάζουν μπροστά σε προκλήσεις στις οποίες πρέπει όλοι από κοινού να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία. Ήδη οι διοικητικές εξελίξεις, όπως η εφαρμογή του Καλλικράτη στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργούν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.

  Σήμερα περισσότερο από κάθε φορά δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγές, βελτιώσεις τόσο στην ποιότητα παιδαγωγικών υπηρεσιών, όσο και στην διευκόλυνση της ελληνικής οικογένειας. Σε κάθε όμως αλλαγή που συντελείται ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της προσχολικής αγωγής, είναι απαραίτητο να κυριαρχεί η φιλοσοφία ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνεται με σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε παιδιού.

   Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν το πρώτο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον που απαντάει στην ανάγκη του παιδιού για αγωγή και εκπαίδευση μέσα από την διαλεκτική παιδιού-παιδαγωγού-περιβάλλοντος. Η Προσχολική ηλικία όπως έχουν αποδείξει αλλεπάλληλες επιστημονικές έρευνες αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του ανθρώπου διότι κατά την διάρκειά της δομείται το 50% της προσωπικότητας και το 33% της συνολικής νόησης. Επομένως η ποιότητα της αγωγής που θα λάβει το παιδί κατά την περίοδο αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο το μέλλον το δικό του αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

  Οι Παιδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο παιδαγωγός.

  Το σημερινό παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι, οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό το ρόλο του σύγχρονου παιδαγωγού, ο οποίος καλείται στη σημερινή σύνθετη πολυπολιτισμική πραγματικότητα να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών και να εφαρμόσει παιδαγωγικά προγράμματα με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στη διαφορά με στόχο τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

  Η Πολιτεία σεβόμενη απαρέγκλιτα το παιδαγωγικό έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο χώρο, αλλά πρωτίστως τις ανάγκες των παιδιών, ψήφισε Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας (ΚΥΑ 16065/17-4-02, ΦΕΚ 497/τΒ΄) ο οποίος συντάχθηκε με νομοθετική εντολή από ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτό το λόγο.

  Κύριος λοιπόν σκοπός, της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών όπως αναφέρεται και στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, είναι η αγωγή και η εκπαίδευση βρεφών και νηπίων ηλικίας οκτώ μηνών έως και πέντε ετών αλλά και η κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων γονέων, γι’ αυτό θέσπισε το ωράριο λειτουργίας τους από 6.45 π.μ έως 4 μ.μ.

  Χρέος και καθήκον όλων μας είναι να ενσκήψουμε με ευαισθησία στα διαχρονικά προβλήματα - έλλειψη πόρων (υλικών, χρηματικών, και ανθρώπινων), ακατάλληλες κτιριακές υποδομές, υπεράριθμα παιδιά στις τάξεις, συμβασιούχοι παιδαγωγοί, πιέσεις διοικητικού χαρακτήρα, συγχωνεύσεις στις δομές κοινωνικής πρόνοιας - που ταλανίζουν τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και δρουν ως σκόπελοι στην επίτευξη του αρχικού σκοπού τους.

  Αντί αυτού όμως, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, προς επεξεργασία, μεταξύ άλλων προβλέπεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών κατά δύο (2) ώρες ημερησίως. Η βίαιη αυτή ανατροπή του ωραρίου δεν συνάδει με την επιδιωκόμενη αναβάθμιση του θεσμού της προσχολικής αγωγής, αντιθέτως μετατρέπει τους Παιδικούς Σταθμούς σε χώρους κοινωνικής προστασίας διαχωρίζοντάς τους από τους υπόλοιπους συναφείς χώρους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Κατά γενική ομολογία το επάγγελμα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που ασχολούνται με την παροχή αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας σε βρέφη και παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών, τοποθετείται στην ομάδα επαγγελμάτων υψηλής ευθύνης, αφού καλούνται να διαχειριστούν μια αναπτυξιακά κρίσιμη, ευαίσθητη και εξαιρετικά επιρρεπή σε ατυχήματα πληθυσμιακή ομάδα, αυτή των βρεφών και των νηπίων. Σας επισημαίνουμε εδώ το γεγονός ότι Πανελλαδικά το 20% των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών φιλοξενούν παιδιά Βρεφικής ηλικίας και το 80% των Τμημάτων παιδιά Προνηπιακής ηλικίας. Από τις διεθνείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τομέα, στο σύνολο τους σχεδόν γυναίκες, παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout). Οι διαπιστώσεις αυτές δεν αποτελούν νέο εύρημα αλλά συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

  Μια «επαγγελματικά εξουθενωμένη» παιδαγωγός παιδιών προσχολικής ηλικίας όμως, έχει ελάχιστες πιθανότητες παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, αφού η ψυχολογική/ψυχοσωματική αυτή κατάσταση στην οποία περιέρχεται, συνδέεται με μια σειρά άλλων παραγόντων που στο σύνολο τους επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τις αλλεπάλληλες ερευνητικές αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται μεταξύ άλλων με υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί σε κράτη που το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιαγωγών κυμαίνεται στις ≥8ώρες/ημηρεσίως. Αντίθετα, σε κράτη με μικρότερο αριθμό ωρών -ως αντισταθμιστικό μέτρο των προαναφερομένων αρνητικών παραγόντων- και με εργασιακή αντιμετώπιση αντίστοιχη των εκπαιδευτικών της Α βαθμίδας εκπαίδευσης, όπως η περίπτωση της Γαλλίας, Σκανδιναβικών κρατών, Γερμανίας δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα (Bennett, & Tayler, 2006).

  Με βάση τα πορίσματα από την συναφή έρευνα το υπάρχον ωράριο εργασίας (εξάωρο) των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών στη χώρα μας, ως διακριτός παράγοντας, είναι στο όριο εκείνο που συμβάλει στην αποδοτική εργασία τους και κάθε προσθήκη περαιτέρω ωρών αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης των προαναφερομένων φαινομένων.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

  Αισθανθήκαμε το καθήκον και την υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητα του μάχιμου παιδαγωγού και του ενεργού πολίτη αυτής της χώρας να σας κάνουμε γνωστά τα παραπάνω, διότι με έκπληξη διαπιστώσαμε από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ότι μέλη της, συμπεριλαμβανομένης και της Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρας Τζάκρη, διατύπωσαν απόψεις και ανακρίβειες οι οποίες αποδεικνύουν παντελή άγνοια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών της χώρας μας και του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις. Ειδικότερα αναφερόμαστε στην τοποθέτηση της Υφυπουργού σύμφωνα με την οποία οι Παιδικοί Σταθμοί δεν έχουν Προνηπιακά Τμήματα και φιλοξενούν παιδιά έως 2,5 ετών.

  Δεδομένου του γεγονότος ότι το νομοθετικό έργο της Βουλής απαιτεί βαθιά γνώση των υφισταμένων ιδιαίτερων συνθηκών και επηρεάζει σημαντικά το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, απευθύνουμε έκκληση στον καθένα από εσάς προσωπικά με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης στο σημερινό παιδί - τον αυριανό πολίτη αυτής της χώρας, να καταψηφίσετε τη νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση οκταώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός ο δημόσιος και παιδαγωγικός – εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Παιδικών Σταθμών και αφετέρου η ποιότητα παροχών στο παιδί και την οικογένειά του, με τη βεβαιότητα ότι είστε αρωγοί και υποστηρικτές του σημαντικού έργου που επιτελούμε.

   Ως επίλογο θα θέλαμε να σας μυήσουμε στο όραμα του μεγάλου παιδαγωγού Celestin Freinet: Το σχολείο είναι ένας αυστηρά οργανωμένος χώρος συνεργασίας, αλληλεγγύης, διαλόγου, μάθησης, κριτικής σκέψης όπου το παιδί «δεν κάνει ότι θέλει αλλά θέλει αυτό που κάνει». Ένα σχολείο αυτοεκτίμησης και σεβασμού του άλλου με στόχο να προλάβει ή και να θεραπεύσει τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Είμαστε στη διάθεσή σας και διατελούμε μετά τιμής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευαγγελία Καλαϊτζή            Βάσω Προβατά

Επισκέπτες

Έχουμε 41 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube