Σημαντικό ιστορικό σταθμό για τον χώρο των παιδικών σταθμών αποτελεί η νέα νομοθετική ρύθμιση ΦΕΚ 85 ΝΟΜΟΣ 4071/ 11-04-2012.

9. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και μετέχουν υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι των τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών, οι οποίοι είναι μέλη της Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α., καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

   Ύστερα από παρεμβάσεις του ΠΑΣΥΒΝ στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά συγκροτείται δια νόμου θεσμικό όργανο στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών, τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ. Το όργανο αυτό συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και θα είναι αρμόδιο για το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα των Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών των Δήμων καθώς επίσης θα καθορίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που θα αφορά την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.

   Οι πολύχρονες προσπάθειες του Συνδέσμου μας, για συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στην Παιδαγωγική λειτουργία των Παιδικών Στααθμών ευοδώθηκαν και σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για εξελίξεις που σχετίζονται με την αναγνώριση του παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού ρόλου των παιδαγωγών και ότι συνεπάγεται με αυτό (συνθήκες, ωράρια εργασίας, αξιολόγηση κλπ)

   Επίσης η νέα νομοθετική ρύθμιση θα θωρακίσει την ενιαία φιλοσοφία και το ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα των παιδικών σταθμών με την συμμετοχή του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, του επιστημονικού οργάνου του κλάδου και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους εκείνους που στάθηκαν αρωγοί και ενεργά στήριξαν την πρότασή του για την σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Επισκέπτες

Έχουμε 62 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube