05 April 2009
Article Index
1ο Διεθνές Συνέδριο Κύπρου
Εισηγήτρια - Ευγενία Κουτσουβάνου
Εισηγήτρια - Κατερίνα Μανιαδάκη
Εισηγητής - Κάκουρος Ευθύμιος
Εισηγήτρια - Dr. Sylvie Rayna
Εισηγητής - Δρ Χρήστος Θεοφιλίδης
Εισηγήτρια - Ελένη Λοίζου
Εισηγητής - Κώστας Χρυσαφίδης
Εισηγήτρια - Σταυρούλα Τσιπλάκου
Εισηγήτρια - Eva Johansson
Εισηγήτρια - Jan-Erik Johansson
Εισηγήτρια - Μαρία Κυνηγού-Φλάμπουρα
All Pages

Περιλήψεις Εισηγήσεων Συνεδρίου

Κώστας Χρυσαφίδης
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ

«Ο ρόλος του παιδοκεντρισμού στη σύγχρονη σχολική ζωή»
(Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του παιδιού στη διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας)

   Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι το σχολείο, σε όλες του τις βαθμίδες, έχει χάσει πλέον ένα μεγάλο μέρος της αίγλης με τη οποία περιβαλλόταν στο παρελθόν. Τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά μιλούν για αδιαφορία και απόρριψη από την πλευρά των παιδιών των ποικίλων προσπαθειών που γίνονται από τους εκπαιδευτικούς. Σε γενικές γραμμές το σύγχρονο σχολείο δεν προκαλεί κέφι και αντιμετωπίζεται μάλλον ως υποχρέωση που πρέπει το παιδί να εκπληρώσει.

   Η εικόνα αυτή δεν σημαίνει ότι το σχολείο στις μέρες μας έγινε χειρότερο από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Απεναντίας υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για βελτιώσεις σε ποικίλους τομείς της σχολικής καθημερινότητας. Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι οι σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνουν τη σχολική ζωή έχουν γίνει πολύ σύνθετες και ακανθώδεις, συνεπώς χρειάζεται να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ανταπόκρισης στα αιτήματα των καιρών, ενώ ταυτόχρονα οι παρεμβάσεις δεν στοχεύουν στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι κυρίως η μαθησιακή διαδικασία, αλλά σε περιφερειακούς τομείς, όπως λ.χ. υποδομές που είναι μεν σημαντικοί, όχι όμως και καίριοι.

   Το σχολείο στις μέρες μας, αγκυλωμένο σε αντιλήψεις του παρελθόντος δεν έχει κατορθώσει να πείσει τους μαθητές ότι λειτουργεί για χάρη τους και ότι είναι στη διάθεσή τους να αξιοποιήσει κάθε ένα προβληματισμό και την καθεμιά απορία τους. Απεναντίας οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συντονίζονται στο ρυθμό και στις επιθυμίες του σχολείου, με αποτέλεσμα να επέρχεται η αποξένωση και η αδιαφορία.

   Αν το σύγχρονο σχολείο δεν αφουγκραστεί τα μηνύματα των παιδιών και δεν δείξει ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το ίδιο το παιδί ενώ το σχολείο τίθεται στην υπηρεσία του, για να το βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο που το περιβάλλει, δεν πρόκειται να αποκατασταθεί αυτή η κλονισμένη σχέση. Γι αυτό απαιτείται ένας διαρκής ελεύθερος και εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για να γνωρίσουμε κυρίως εμείς οι ενήλικες ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ώστε να ανταποκριθούμε ανάλογα:

  • Η γνώση δεν θα αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για να ανοίγουν οι ορίζοντες κατανόησης των παιδιών, δηλαδή ανταπόκριση στα μηνύματα των παιδιών
  • Τα παιδιά δεν θα είναι παθητικοί δέκτες και εκτελεστές των δικών μας αυθαίρετων σχεδιασμών, αλλά άτομα που συμμετέχουν ενεργητικά στο σχεδιασμό και την εν γένει μάθηση
  • Η μάθηση δεν θα αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως ευκαιρία για κινητοποίηση και δημιουργική ενασχόληση του παιδιού.

  Το σύγχρονο σχολείο, αν θέλει να αποκαταστήσει τη χαμένη του γοητεία, θα πρέπει να ακολουθήσει το παιδί, καθιστώντας τη μάθηση δημιουργική ανταπόκριση στις προτάσεις του.Who's Online

We have 35 guests online

Membership Application

Are you an early childhood educator?
Become a member now!!!

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube