Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

There are no translations available.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:Γενικής υποδομής : Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής...

There are no translations available.

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας...

There are no translations available.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία...

There are no translations available.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας...