12 Απρίλιος 2009

   Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Προκόπης Παυλόπουλος μετά το έγγραφο του συνδέσμου μας που ακολουθεί, έκανε δεκτή την συμμετοχή της Προέδρου κα. Ευαγγελίας Καλαϊτζή ως Τακτικό Μέλος και της Γεν.Γραμ. κα. Κούλας Ντίνου-Χαρλαύτη ως Αναπληρωματικό, στην Ομάδα Διοίκησης Έργου που συστήθηκε με υπουργική απόφαση και σκοπό έχει την εκπόνηση παιδαγωγικού προγράμματος και άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία των παιδικών σταθμών.

_____________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΙ
ΜΑΡΝΗ 10, 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210- 8239503 FAX: 210-8239573

Προς
Υπουργό Εσωτερικών
κο Προκόπη Παυλόπουλο

Αθήνα, 17/3/09
Αριθ. πρωτ: 70

Κοινοποίηση:
  - Διευθυντή Υπουργού κ. Αλεξίου
  - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου κ. Γεωργιάδη
  - Διευθύντρια Οργ. & Λειτουργίας ΟΤΑ κα Γιαβή
  - Νομαρχιακές Επιτροπές ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Δεχθείτε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

   Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών, όπως γνωρίζετε, είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί 6500 αποφοίτους του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας και των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Ηπείρου, οι οποίοι παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας.

   Με μεγάλη πικρία και έκπληξη πληροφορηθήκαμε την με αριθ.οικ: 78980/15.12.2008 απόφασή σας (ΦΕΚ 539/30.12.08- τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) με την οποία συγκροτείτε Ομάδα Διοίκησης Έργου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και τη διαμόρφωση των όρων λειτουργίας και προϋποθέσεων των Δημοτικών και Κοινοτικών Παιδικών Σταθμών, στην οποία δεν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών.

   Η εξαιρετικά σημαντική μας δραστηριότητα στη χώρα μας και στο εξωτερικό, σε τομείς που άπτονται των παιδαγωγικών προγραμμάτων, του θεσμικού πλαισίου, της έρευνας και της σύγχρονης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, μας καθιστούν τον καθ’ ύλιν αρμόδιο πανελλήνιο επιστημονικό φορέα ο οποίος πρέπει να συμμετάσχει στην Ομάδα Διοίκησης Έργου. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που και στο παρελθόν το Υπουργείο Εσωτερικών όρισε εκπρόσωπό μας σε παρεμφερείς ομάδες εργασίες ή επιτροπές.

Δεδομένου ότι:
   -Ο Δημόσιος Σύγχρονος και Παιδαγωγικός χαρακτήρας των Παιδικών Σταθμών αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας και της επιστήμης.
   -Ο διάλογος για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου και τη διασφάλιση της ποιότητας δεν μπορεί να είναι εποικοδομητικός και αποτελεσματικός χωρίς τη συμμετοχή των επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων

   Παρακαλούμε για τη συμμετοχή του Συνδέσμου μας και ζητάμε να ορίσετε ως Τακτικό Μέλος στην Ομάδα Διοίκησης Έργου την Πρόεδρο του Συνδέσμου μας Ευαγγελία Καλαϊτζή και ως Αναπληρωματικό Μέλος τη Γενική Γραμματέα Κούλα Ντίνου-Χαρλαύτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας και διατελούμε μετά τιμής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας

Ευαγγελία Καλαϊτζή                     Κούλα Ντίνου-Χαρλαύτη

Επισκέπτες

Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube