Οι Παιδαγωγοί Προσχολικής Ηλικίας, απόφοιτοι των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ και το επίσημα θεσμοθετημένο επιστημονικό τους όργανο, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ) με υπευθυνότητα, επιστημονικό προσανατολισμό, συνέπεια, ήθος και σθένος εργάζονται υπηρετώντας το συμφέρον του παιδιού και της οικογένειας. 

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. παρακολουθώντας ανέκαθεν τις Διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και πολιτικές για την εκπαίδευση και αγωγή των μικρών παιδιών, έχει προτάξει ως αγωνιστικό στόχο τη θεσμοθέτηση Ενιαίας Εκπαίδευσης των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας για τα παιδιά ηλικίας 0-6 χρόνων. Στον αγώνα του, μέσα από κορυφαίες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιστημονικές διοργανώσεις, έχει συνεχή και αγαστή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα στην χώρα μας και το εξωτερικό, θεωρώντας ότι η σύνδεση θεωρίας και πράξης είναι αναγκαία.

Οι Παιδαγωγοί Προσχολικής Ηλικίας και ο ΠΑΣΥΒΝ χαιρετίζουν:

- Την δήλωση του Υπουργού Παιδείας κο Κώστα Γραβρόγλου στην διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2017 στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη διχοτομημένης εκπαίδευσης των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας αποτελεί παθογένεια και το Υπουργείο θα κινηθεί προς την άρση αυτής της παθογένειας.

- Την ανακοίνωση της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδος, που έλαβε χώρα στο Βόλο στις 8 και 9/10/2017. Η Σύνοδος, με επιστημονικούς όρους εξέφρασε θετική άποψη για την ένταξη των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

- Τις θέσεις των Καθηγητών των εννέα Τμημάτων Νηπιαγωγών που απαρτίζουν το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Ενοποίηση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ΑΕΙ & ΑΤΕΙ». Σύμφωνα με τις οποίες: «…Στην χώρα μας, η διαφοροποίηση της Προσχολικής Εκπαίδευσης αφενός σε φροντίδα και αφετέρου σε Αγωγή και Εκπαίδευση, κατηγοριοποιεί τις ανάγκες των μικρών παιδιών και δεν αντιμετωπίζει ολόπλευρα την εκπαίδευσή τους».

- Τις αποφάσεις των Καθηγητών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηπείρου για άμεση ένταξη των Τμημάτων στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Οι Παιδαγωγοί Προσχολικής Ηλικίας και ο ΠΑΣΥΒΝ επιχαίρουν για:

- Την συνεργασία και τη συναδελφικότητα αυτών και των Νηπιαγωγών της βάσης, στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας.

- Τη συνεργασία και τη συναδελφικότητα μεταξύ αυτών και των Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Παιδικούς Σταθμούς όλης της επικράτειας.

- Την εμπιστοσύνη των γονέων και της κοινωνίας στα πρόσωπά τους και το βαρυσήμαντο έργο τους.

Αντίθετα εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους:

- Για τα φαινόμενα συντεχνιακής, αντιεπιστημονικής και ρατσιστικής έκφρασης που εκφράζονται από «γκρουπούσκουλα» μεμονωμένων Νηπιαγωγών (Συντονιστικό) με μη θεσμική αναγνώριση.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στην κοινωνία των πολιτών το γεγονός ότι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν πρακτικές του μεσαίωνα. Στοχοποίησαν και κατήγγειλαν την ακαδημαϊκή κοινότητα για …επιστημονικές ανακρίβειες και ιδιοτελή συμφέροντα σε βάρος των παιδιών, εκείνοι που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης σχολές Νηπιαγωγών και έκαναν εξομοίωση πτυχίων με προγράμματα που κατάρτισαν οι πανεπιστημιακοί που καταγγέλλουν.

Για εκείνους, το παιδί δεν είναι σημαντικό από την μέρα της γέννησής του. Για εκείνους, το παιδί κλείνει τους διακόπτες της μάθησης όταν εισέρχεται στον Παιδικό Σταθμό και τους ανοίγει όταν αρχίζει να φοιτά στο Νηπιαγωγείο. Για εκείνους, οι καθηγητές τους δεν γνωρίζουν. Γνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο οι ίδιες/οι, οι γονείς και τα παιδιά1. Τοπικός Σύλλογος έφτασε στο σημείο να ζητά τη διακοπή της συνεργασίας των Νηπιαγωγών για τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα Νηπιαγωγεία2 ! ! ! Για εκείνους δεν νομιμοποιούνται οι καθηγητές των οχτώ Τμημάτων Νηπιαγωγών και των τριών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ να εκφράζουν την επιστημονική τους άποψη για την Προσχολική Αγωγή & Εκπαίδευση, αλλά νομιμοποιείται μόνο ένα Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, το οποίο παγιδευμένο σε πρότερη ανακοίνωσή του3, διαφοροποιήθηκε όλων των άλλων.

Τους κάνουμε γνωστό ότι θα αγωνιστούμε μαζί τους για την λειτουργία των διδασκαλείων, διότι είναι σαφές από το περιεχόμενο των κειμένων τους (που τους εκθέτει επιστημονικά) ότι έχουν αποκοπεί πλήρως από τις Διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Είναι γνωστές, σε όσους ενημερώνονται, οι επιστημονικές θέσεις ότι:

- Ο άνθρωπος μαθαίνει από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο,“Learning and education do not begin with compulsory schooling – they start from birth. The early years from birth to compulsory school age are the most formative in children's lives and set the foundations for children’s lifelong development and patterns for their lives.”4

- Η εκπαίδευση και η φροντίδα είναι λάθος και εις βάρος των παιδιών να διαχωρίζονται, “Early Childhood Education and Care (ECEC) is designed to offer a holistic approach based on the fundamental assumption that education and care are inseparable.”5

- Τα ενιαιοποιημένα συστήματα εκπαίδευσης και αγωγής στον προσχολική ηλικία αποδίδουν περισσότερο προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών και της πολιτείας.6

- H εκπαίδευση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής, όπως επίσης οι συνθήκες εργασίας ή οι αποδοχές τους, επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι θεσμοί της προσχολικής αγωγής.7

- Πανεπιστημιακές Σχολές σε όλο τον κόσμο εκπαιδεύουν όσους εργάζονται στενά με τα παιδιά ηλικίας 0-6 ή 0-8 χρόνων.8

Στην προσπάθεια παραπληροφόρησης και καλλιέργειας κλίματος καταστροφολογίας και συντεχνιακών αντανακλαστικών, απαντούμε και δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε:

Α. Την ενιαία Εκπαίδευση Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας για παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 ετών

Β. Την εποπτεία του Επιστημονικού Παιδαγωγικού Προγράμματος των Παιδικών Σταθμών από το Υπουργείο Παιδείας

Γ. Τον δημόσιο δωρεάν και Εκπαιδευτικό - Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Νηπιαγωγείων και των Παιδικών Σταθμών.

Δ. Είμαστε αποκλειστικά και σταθερά προσανατολισμένοι στον εργασιακό μας χώρο, που είναι αυτός των Παιδικών Σταθμών και στα Επαγγελματικά και Εργασιακά μας δικαιώματα, που με αγώνες κατακτήσαμε.

Η ένταξη των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των Πανεπιστημίων είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Το διακύβευμα πλέον για την κυβέρνηση είναι αν θα προχωρήσει σε μια γενναία μεταρρύθμιση που θα στηρίζεται στα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, στις βέλτιστες πρακτικές της διεθνούς κοινότητας και στις ανάγκες των παιδιών ή θα υποκύψει σε στενές συντεχνιακές αντιλήψεις και συμφέροντα, που θα διαιωνίσουν στη χώρα μας αναχρονιστικές, απαρχαιωμένες και διχαστικές αντιλήψεις για το χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν κυρίαρχο λόγο η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι θεσμοθετημένες συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις των επιμέρους κλάδων.

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας και ο ΠΑΣΥΒΝ, εκδηλώνοντας εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα και στους αρμοδίους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεχίζουν τον αγώνα τους που έχει πρωτίστως ως στόχο το καλό του παιδιού, με την εξασφάλιση ολοκληρωμένων και σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και αγωγής. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μέγιστη και ιστορική ευθύνη τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της πολιτείας.


Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

1https://sites.google.com/site/syntonistikonipiagogon/home/synchoneuontaitapaidagogikatmematanepiagogonaeimetatmemataateiproscholikesagoges
2http://www.alfavita.gr/arthron/anakoinoseis/ohi-stin-enopoiisi-ton-tmimaton-atei-nipiovrefokomon-me-ta-panepistimiaka-0
3Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Θέση για τον Ενιαίο χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο, 28-3- 2016.
4http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf, p.5.
5http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf, p.9.
6European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
7Urban, M, Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazzari, A. and Van Laere, K. (2011) CoRe: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care.European Commission: DG Education and Culture. For additional information see the link: http://ec.europa.eu/education/library/study/2011/core_en.pdf
OECD (2012a). Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264123564-en.
OECD (2015), Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264225442-en
OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en
8https://www.academiccourses.com/Courses/Education/Canada/
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/master-of-education-early-childhood-education
http://www.mdx.ac.uk/courses/education-studies/early-childhood-studies
https://www.preschoolteacher.org/
http://www.earlychildhoodteacher.org/certification/new-york/

Επισκέπτες

Έχουμε 43 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube