ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΑΤΕΙ Αθήνας»
Η παθογένεια των συντεχνιών απέναντι σε μεταρρυθμιστικές, προοδευτικές και θεσμικές τομές προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ), αποτελεί την Πανελλήνια Επαγγελματική και Επιστημονική Οργάνωση των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, αποφοίτων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ, που στελεχώνουν τους Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας.

Έχοντας πλέον των 12.000 μελών, συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαλόγου σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών, καθώς στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Αυτόνομου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών. Οι παγκόσμιοι στόχοι που προωθούν σήμερα την ποιότητα στην Προσχολική Αγωγή, κινούνται στο πλαίσιο της ποιοτικής και αναβαθμισμένης προσχολικής αγωγής, συνολικά σε όλο το φάσμα της προσχολικής ηλικίας, (από 0-6 ετών) και σε όλες τις δομές (Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία).

Η αναγνώριση ποιοτικής προσχολικής αγωγής, για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, ως διακριτό ακαδημαϊκό πεδίο εκπαίδευσης, είχε προταχθεί ως εμβληματικός αγωνιστικός στόχος και αποτελούσε διαχρονικό και πάγιο αίτημα των παιδαγωγών καθώς εναρμονίζεται πλήρως με τα ερευνητικά επιστημονικά δεδομένα καθώς επίσης και με τα διεθνή Πανεπιστημιακά Ακαδημαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

Η ίδρυση και η λειτουργία αυτόνομου Πανεπιστημιακού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, αποτελεί ιστορική καμπή για τους επαγγελματίες παιδαγωγούς της χώρας μας, οι οποίοι, θα συνεχίσουν την υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσή τους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να ανταποκριθούν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στις πολυσύνθετες ανάγκες των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς και στις οικογένειες τους.

Στην Ελλάδα λειτουργούν και υφίστανται δύο δομές Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Νηπιαγωγεία. Με δεδομένο το οικονομικό και κοινωνικό συγκείμενο που διέρχεται η χώρα μας, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η διασφάλιση της ποιότητας παροχών προς το παιδί και την οικογένεια συνολικά σε όλες τις δομές.

Στη χώρα μας οι επαγγελματίες παιδαγωγοί Προσχολικής Ηλικίας που στελεχώνουν τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, είναι απόφοιτοι των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ΑΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηπείρου. Η εκπαίδευσή τους είναι τετραετής και τους παρέχεται άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, προκειμένου να ανταποκριθούν στο βαρυσήμαντο ρόλο τους στο χώρο των Παιδικών Σταθμών με τον ιδιαίτερο παιδαγωγικό και κοινωνικό συμβολισμό τους.

Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα καθορίζονται με το Π.Δ. 523/91/ΦΕΚ 203 τ.α΄/21-12-1991, που ορίζει με σαφήνεια ως μοναδικό εργασιακό τους πεδίο το χώρο των Παιδικών Σταθμών.

Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας για τις πιέσεις που ασκούνται από ομάδες στενών συντεχνιακών συμφερόντων, προκειμένου να εμποδίσουν μεταρρυθμιστικές, προοδευτικές θεσμικές τομές προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις δηλώσεις του Συλλόγου Αν. Νηπιαγωγών και του Συντονιστικού Νηπιαγωγών - άτυπο και μη θεσμικό όργανοστις όποιες διατυπώνονται ανυπόστατοι, αναχρονιστικοί και ψευδείς ισχυρισμοί με στόχο την παραπληροφόρηση και την δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων.

Στις ανακοινώσεις τους προτείνεται αναρμοδίως η αυθαίρετη και αντιθεσμική αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Αθήνας και η ένταξή του στη Σχολή Επιστημών Υγείας !!!, με το πρόσχημα ότι θα απειληθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νηπιαγωγών και το εργασιακό τους πεδίο, που είναι τα Νηπιαγωγεία. Επίσης ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση στους υποψήφιους φοιτητές καθώς το εργασιακό πεδίο, το εύρος του γνωστικού αντικειμένου και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν είναι διακριτά από το τμήμα Νηπιαγωγών της Αθήνας (ΤΕΑΠΗ/ ΕΚΠΑ).

Οι ισχυρισμοί αυτοί, είναι ανυπόστατοι, αναληθείς, παραπλανητικοί και νομοθετικά αίολοι και αβάσιμοι καθώς:

  • Σύμφωνα με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Προσχολικής Αγωγής, (Π.Δ. 523/91/ΦΕΚ 203 τ.α΄/21-12-1991) οι απόφοιτοι έχουν εργασιακό πεδίο αποκλειστικά και μόνο το χώρο των Παιδικών Σταθμών.
    Θεωρούμε επιτακτική αναγκαιότητα την θεσμοθέτηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τον Κλάδο των Νηπιαγωγών - καθώς δεν υφίστανται έως σήμερα - προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια το εργασιακό τους πεδίο που είναι αποκλειστικά και μόνο ο χώρος των Νηπιαγωγείων. Επισημαίνουμε ότι έως σήμερα αναρμοδίως, παρατύπως και αντιδεολογικά εισρέουν στους Παιδικούς Σταθμούς αποκλείοντας παρανόμως θέσεις εργασίας, από το μοναδικό επαγγελματικό χώρο των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας των ΤΕΙ.

  • Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Αρ. Απόφασης 41087/2017/ΦΕΚ 4249/5-12-2017, στους παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά από ηλικίας 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνεπώς από την κείμενη νομοθεσία αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οριοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και ως προς το εργασιακό πεδίο και ως προς το ηλικιακό φάσμα των παιδιών.

  • Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, (Αρ. Απόφασης 41087/2017/ΦΕΚ 4249/5-12-2017), στο άρθρο 2 προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι: «Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας».

  • Στην πρόταση για αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής επισημαίνουμε ότι κάθε αλλαγή στις ονομασίες των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επέρχεται και οφείλει να επέρχεται, μέσα από τις διαδικασίες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που έχει το αυτοδιοίκητο. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στην επιστημονική κοινότητα, στους γονείς και στην κοινωνία η πρότασή τους να ενταχθεί το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στην Σχολή Υγείας, καθώς επίσης και να αλλάξει την ονομασία του με τρόπο που να παραπέμπει σε απαρχαιωμένες αντιλήψεις του μεσαίωνα !

  • Ότι αφορά τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα με παρεμφερείς ονομασίες, επισημαίνουμε ότι με ίδια ονομασία υπάρχουν πολλά τμήματα, στις ίδιες πόλεις και ενδεικτικά αναφέρουμε τα τμήματα Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σχολές Πληροφορικής υπάρχουν σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ν. Αττικής.
    Επιπροσθέτως υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Νηπιαγωγών της Αθήνας φέρει το διακριτό τίτλο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ). Επίσης όλα τα τμήματα Νηπιαγωγών φέρουν το διακριτό όρο Εκπαίδευση ενώ αυτός δεν εμπεριέχεται στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ.

  • Ότι αφορά τον ισχυρισμό ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση επιλογής στους υποψήφιους φοιτητές, κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίου, υπογραμμίζουμε ότι το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Αθήνας εδώ και δέκα χρόνια συμπεριλαμβάνεται στο μηχανογραφικό, στο ίδιο πεδίο και στην ίδια κατεύθυνση με τα εννιά τμήματα Νηπιαγωγών. Μάλιστα κατέχει την τρίτη θέση βαθμολογικής κατάταξης ανάμεσα σε όλα τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ΑΕΙ/ ΤΕΙ, καθώς προτιμάται από υποψηφίους με υψηλή βαθμολογία. (βλ. αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων ΓΕΛ 2017). Άλλωστε ουδέποτε δημιουργήθηκε η παραμικρή σύγχυση στους υποψηφίους καθώς ενημερώνονται πλήρως από τον Οδηγό Σπουδών, για το πρόγραμμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος που θα επιλέξουν.

Μετά τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι ιστορική ευθύνη και χρέος της πολιτείας να προχωρήσει σε θεσμικές τομές και να χαράξει πολιτικές με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα, το συμφέρον του παιδιού και της κοινωνίας και όχι τις αναχρονιστικές και ακραιφνώς συντεχνιακές διεκδικήσεις ομάδων συμφερόντων.

 

Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση

Επισκέπτες

Έχουμε 35 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube