05 Απρίλιος 2009
Ευρετήριο Άρθρου
1ο Διεθνές Συνέδριο Κύπρου
Εισηγήτρια - Ευγενία Κουτσουβάνου
Εισηγήτρια - Κατερίνα Μανιαδάκη
Εισηγητής - Κάκουρος Ευθύμιος
Εισηγήτρια - Dr. Sylvie Rayna
Εισηγητής - Δρ Χρήστος Θεοφιλίδης
Εισηγήτρια - Ελένη Λοίζου
Εισηγητής - Κώστας Χρυσαφίδης
Εισηγήτρια - Σταυρούλα Τσιπλάκου
Εισηγήτρια - Eva Johansson
Εισηγήτρια - Jan-Erik Johansson
Εισηγήτρια - Μαρία Κυνηγού-Φλάμπουρα
Όλες οι Σελίδες

Περιλήψεις Εισηγήσεων Συνεδρίου

Σταυρούλα Τσιπλάκου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Αναδυόμενος και αναπτυσσόμενος εγγραμματισμός: ζητήματα θεωρίας και μεθόδου»

    Η εργασία αυτή εξετάζει κριτικά τις έννοιες του αναδυόμενου και του αναπτυσσόμενου εγγραμματισμού (emergent & developing literacy) με έμφαση στη «μεγάλη διαμάχη» μεταξύ της φωνητικής και της ολικής προσέγγισης. Επιχειρείται η μεθοδολογική διασύνδεση μεταξύ του αναδυόμενου εγγραμματισμού και της παιδαγωγικής των κειμενικών ειδών και παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις που λαμβάνουν υπόψιν και αξιοποιούν τα δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας.

   Τέλος, προτείνονται τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης της γλωσσικής ποικιλότητας σε διαλεκτόφωνα περιβάλλοντα όπως αυτό της Κύπρου.Επισκέπτες

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube