Αποστολή  του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
 
Επίσης, συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη και την εκπαιδευτική τεχνολογία , στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για την επιστημονική τους ταυτότητα και την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της σταδιοδρομίας τους ( να μπορούν, από τη μια, να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθούν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν, καθώς και στις ανάγκες των οικογενειών τους και από την άλλη, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής).

Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:

Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα με τη συμμετοχή, αλλά και τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων.

Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και προσκαλώντας ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου για διαλέξεις και ομιλίες.

Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και με άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση.

Ε. Διεξάγει έρευνα.

Στ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Θ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες να:

(α) συνδέσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους παρουσία με το τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο πλαίσιο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου μαθητικού πληθυσμού προσχολικής ηλικίας, των γονέων τους και σε όλες εκείνες τις ανάγκες που αναδύονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση τόσο στους ίδιους τους παιδαγωγούς όσο και στους πληθυσμούς στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

(β) συνδέσουν την παράδοση με την καινοτομία για να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, αντλώντας από μια διευρυμένη «δεξαμενή» διδακτικών μεθόδων, τόσο παραδοσιακών αλλά δοκιμασμένων όσο και καινοτόμων και πειραματικών.

(γ) συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη για να μπορούν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους στην εφαρμογή του επαγγέλματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον εφόσον έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν όσα έμαθαν σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

(δ) συνδέσουν το περιεχόμενο των σπουδών με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για να μπορούν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί να προσφέρουν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας υψηλής ποιότητας και να υιοθετούν μια στάση διαρκούς αναζήτησης και κριτικής του έργου τους.

Επισκέπτες

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube